Trung tâm GDTX - DN (nay là Trung tâm GDNN - GDTX Như Thanh) nằm cách đường quốc lộ 45 khoảng 200m, trên lưng chừng Đồi 20 thuộc khu phố II Thị Trấn Bến Sung. Trung tâm GDNN- GDTX được thành lập ngày 4/4/1998 theo Quyết định số 643/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá.